EREPS ja APT –rekisterit yhdistyivät vuoden vaihteessa

Suomalainen auktorisoitujen personal trainerien APT-rekisteri on yhdistynyt European Register of Exercise Professionals (EREPS)-rekisterin kanssa. Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry hallinnoi APT-rekisteriä ja se avattiin vuonna 2015. Sopimus EREPS ja APT–rekisterien yhdistymisestä on allekirjoitettu EuropeActiven kanssa General Assembly 2017 kokouksessa 4. huhtikuuta Kölnissä ja yhteisnäkyvyys molemmissa rekistereissä aloitetaan virallisesti 1.1.2018.

(Kuvassa SKY:n toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister ja EuropeActiven Director Professional Standards Committee Julian Berriman.)

PT-osaamisella on kysyntää!

Niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa ihmisten kasvava kiinnostus omaan hyvinvointiin, työkyvyn ylläpitämiseen ja aktiiviseen ikääntymiseen näkyy suoraan personal trainer -palveluiden lisääntyvänä määränä.
APT&EREPS –hakemisto toimii hyvänä osaamisen todentamisen välineenä sekä kuluttajille heidän etsiessään PT-palveluntarjoajaa, että työnantajille parhaiden osaajien rekrytoinnissa. Personal trainerille itselle hakemisto toimii näyteikkunana ja markkinointialustana oman osaamisen ja erikoistaitojen esiin tuomiselle.

Yhteiset standardit tuo uskottavuutta

Erilaisten PT-koulutusohjelmien vaatimukset ja opetusmäärät ovat voineet vaihdella hyvinkin laajasti. Nyt alalle on saatu ensimmäistä kertaa yhteiset standardit. APT® sijoittuu Eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä (EQF, European Qualifications Framework) vaativuustasolle neljä. Jatkossa siis APT-hakemistoon hyväksytyt PT:t pääsevät halutessaan yhdellä hakemuksella myös EREPS –rekisteriin.

”APT -rekisterin vuosijäsenyysmaksu 70€ kattaa näkyvyyden molemmissa rekistereissä ja APT:t saavat rekisteröityään myös diplomin ja jäsenkortin. Jäsenyys uusitaan vuosittain, joten hakemiston tiedot pysyvä jatkuvasti ajan tasalla. Lisätietoja ja hakemukset: www.apt-personaltrainer.fi”

APT
Alan laatimien standardien mukaisesti auktorisoitu personal trainer APT® on koulutettu tuottamaan laadukkaita liikunta ja hyvinvointipalveluita. Asianmukaisesti koulutettu ammattilainen osaa aktivoida asiakasta ja tuottaa tavoitteen mukaista palvelua. APT® osaa hyödyntää toimintansa tukena myös muita liikunta- ja terveysalan ammattilaisia. www.apt-personaltrainer.fi

EREPS
European Register of Exercise Professionals (EREPS) on vuonna 2007 perustettu riippumaton terveys-, kunto- ja liikunta-alan ammattilaisista koostuva Euroopan laajuinen rekisteri. Rekisteröityjä ammattilaisia on tällä hetkellä 32:stai Euroopan maasta. EREPSin jäsenistä n. 10% muuttaa Euroopan sisällä maasta toiseen vuosittain ja rekisteri helpottaa työvoiman liikkuvuutta niissä Euroopan maissa, jotka käyttävät samankaltaisia standardeja ja laadunvarmistusjärjestelmiä. www.ereps.eu.com

Yhteistyöterveisin,

Riitta Hämäläinen-Bister

Toiminnanjohtaja

SKY, Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten ry

Puh. 040 515 4449

eMail: toimisto@sky-ry.fi

 

Julian Berriman

Director Professional Standards Committee

EuropeActive

Mob. +44 (0) 7725 240524

eMail: Julian.berriman@europeactive.eu