APT Koulutus

APT – Auktorisoitu Personal trainer koulutus

Koulutusorganisaatioiden auditointi on jatkuva prosessi, minkä avulla varmistetaan koulutuksen taso. Mikäli haluat hakea koulutusorganisaation auktorisointia, täytä ESITIETOLOMAKE.

Tutustu myös APT-auditoidun koulutusorganisaation Trainer4You:n tuottamaan PT-koulutuksien vertailututkimukseen.

Alla olevassa taulukossa on esitetty EQF-tason 4 personal trainer – koulutuksen vaatimukset. Tuntimäärät on esitetty 60 minuutin pituisina jaksoina.

APT Koulutusorganisaatiot:

Carl Wilhelm akatemia Oy Ltd
Yliopistonkatu 60 A
33100 Tampere
www.cwa.fi
Puh. 040 509 7353
CWA koulutusaikatalu

FAF Finland / Fysioline Academy of Finland
Rajatorpantie 19
01600 Vantaa
www.faf.fi
Puh. 010-4397603
FAF koulutusaikataulu

Folkhälsan Utbildning Ab
Vöråvägen 305-307
66600 VÖRÅ
www.folkhalsan.fi
Puh. 09 315 000
Folkhälsan koulutusaikataulu

Helsingin evankelinen opisto – HEO
Kirstinkatu 1
00530 HELSINKI
www.heo.fi
Puh. 09 315 000
HEO koulutusaikataulu

Kauhajoen Evankelinen opisto – KEO
Järvikyläntie 92
61850 Kauhajoki as
www.keo.fi
Puh. 020 765 9230
KEO:n koulutusaikataulu

Länsi-Suomen opisto
Aino Voipion tie 30, 32700 HUITTINEN
www.lansisuomenopisto.fi
Puh. 02 560 5572
LSO:n koulutusaikataulu

eMotion
Sepänkatu 4
40100 JYVÄSKYLÄ
www.emotionpt.fi
Puh. 040 841 8547
eMotion koulutusaikataulu

Trainer Lab
Merivirta 5
02320 Espoo
www.trainerlab.fi
Puh. 010 322 83 90
Trainer Lab koulutusaikataulu

Trainer4You Oy
Keilaranta 8
02150 Espoo
www.trainer4you.fi
Puh. 010 505 3120
Trainer4Youn koulutusaikataulu