Auktorisoitu personal trainer APT®

SKY ry vastaa alalla työskentelevien auktorisoitujen personal trainerien APT® -hakemistosta.

TUNNISTETTAVUUS
Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry vastaa alalla työskentelevien auktorisoitujen personal trainerien APT®-hakemistosta. APT®-merkki on rekisteröity tavaramerkki ja sitä saa käyttää auktorisoidut koulutusorganisaatiot ja heidän kouluttamansa personal trainerit. APT®-hakemisto löytyy osoitteesta hakemisto.apt-personaltrainer.fi

TURVALLISUUS
Alan standardien mukaisesti auktorisoitu personal trainer on koulutettu tuottamaan laadukkaita liikunta- ja hyvinvointipalveluita. APT®:n ohjauksessaan asiakkaat voivat turvallisesti nauttia liikunnasta ja parantaa elämänlaatuaan. Koulutettu ammattilainen osaa aktivoida asiakasta ja tuottaa tavoitteen mukaista palvelua. APT® osaa hyödyntää toimintansa tukena myös muita liikunta- ja terveysalan ammattilaisia.

VASTUULLISUUS
Auktorisoidut koulutusorganisaatiot tuottavat koulutuskokonaisuuksia terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseen. Osaavat liikunnan- ja hyvinvoinnin ammattilaiset vaikuttavat mm. asiakkaiden liikunta- ja terveyskäyttäytymiseen ja noudattavat eettisiä toimintamalleja.

VERTAILTAVUUS JA LAATU
Auktorisoidut koulutusorganisaatiot tuottavat standardin mukaista koulutusta. Koulutuksen laatu on todennettavaa ja vertailukelpoista. APT®:t ovat suorittaneet vaaditun määrän opintoja ja osaaminen on todennettu määriteltyjen standardien mukaisesti. Koulutettu ja auktorisoitu personal trainer on liikunta- ja hyvinvointialan moniosaaja ja ammattilainen. Auktorisoinnilla varmistetaan laadukas koulutustarjonta sekä APT®:n ammattiosaaminen.

VAIKUTTAVUUS
Auktorisoidun personal trainerin työn tavoite on aktivoida ihmisiä liikkumaan ja opastaa heitä huolehtimaan kokonaisvaltaisesti terveydestään. Auktorisoidun koulutuksen läpikäynyt APT® toimii liikunta- ja hyvinvointialan toimintakentässä terveellisten elämän tapojen puolestapuhujana ja innostajana. Liikuntaa lisäämällä vaikutetaan myös kansanterveyteen ja -talouteen positiivisesti.

HYVÄKSYTTÄVYYS
Koulutusorganisaatiot noudattavat yleiseurooppalaista koulutusten viitekehystä (EQF) ja toteuttavat Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistyksen SKY ry:n auktorisoimaa ja auditoimaa koulutustoimintaa.

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Riitta Hämäläinen-Bister, SKY ry,
puh. 040 515 4449, toimisto(at)sky-ry.fi