Kouluttajan ohje

APT AUKTORISOINNIN HAKEMINEN: KOULUTUSORGANISAATIOT

Kaikilla Suomessa toimivilla personal trainer koulutusta järjestävillä koulutusorganisaatioilla on mahdollisuus hakea SKY-standardien mukaisen personal trainer –koulutustoiminnan auktorisointia.

Hakuprosessi

1. Kulutusorganisaatiot voivat hakea SKY:n auktorisointia. Auktorisoinnin avaus-, käsittely- ja vuosimaksu on alla olevassa hinnastossa. SKY:n jäsenille hinnat ovat edullisempia kuin ei-jäsenille. Koulutusorganisaatio voi halutessaan hakeutua SKY:n jäseneksi.
2. Hakuprosessi käynnistyy, kun koulutusorganisaatio täyttää esitietolomakkeen SKY:n verkkosivuilla. Avausmaksun  (250e) suorittamisen jälkeen hakijalle avataan pääsy sähköiseen hakemuslomakkeeseen.
3. Auktorisointipyyntö liitteineen toimitetaan SKY:lle. Hakemusta ei käsitellä, mikäli vaadittavia liitteitä puuttuu. Varsinainen  käsittelymaksu laskutetaan auktorisointipyynnön vastaanottamisen jälkeen.
4. SKY esikäsittelee hakemuksen ja pyytää tarvittaessa koulutusorganisaatiota täydentämään sitä. Esihyväksytyt hakemukset toimitetaan auditoitavaksi auktorisointilautakunnalle, kun käsittelymaksu on maksettu.
5. Esikäsittelyvaiheessa todettujen puutteiden täydentäminen tulee tehdä neljän (4) viikon kuluessa. Hakemus hylätään mikäli täydennyspyyntöön ei ole vastattu määräaikaan mennessä.
6. Auktorisointilautakunta käsittelee hakemuksen ja haastattelee hakijan.  Auditointitilaisuudessa hakijan edustajan  tulee olla läsnä  ja tuoda koulutusmateriaalit sekä muut pyydetyt asiakirjat mukanaan auditointitilaisuuteen. Mikäli auktorisointilautakunta toteaa, että koulutus ei täytä vaatimuksia, hakemus palautetaan täydennettäväksi. Hakemuksen täydennys tulee tehdä yhden (1) vuoden sisällä ensimmäistä auditointitilaisuudesta laskien. Avaus- ja käsittelymaksu ei palauteta.
7. Auktorisoitujen koulutusorganisaatioiden kouluttamat personal trainerit voivat halutessaan hakeutua SKY:n ylläpitämään APT® -rekisteriin.