PT:n ohje

APT AUKTORISOINNIN HAKEMINEN: PERSONAL TRAINERIT

Personal trainer -ammattilainen, lue ohje ja hae APT-auditointia!

APT -auditoidun koulutusorganisaation kautta valmistuneet PT:t

Auktorisoitujen koulutustalojen kouluttamat personal traineirit saavat APT® -auktorisoinnissa vaadittava valmiudet. Koulutuksesta valmistuttuaan personal trainerit voivat hakeutua APT® -hakemistoon täyttämällä hakulomakkeen. Hakemistoon kuuluvat henkilöt saavat tunnisteeksi APT® –kortin, minkä kautta tullaan tarjoamaan mm. erilaisia jäsenetuja. APT® -hakemistoon on vuosimaksu, mikä oikeuttaa näkyvyyteen myös Eurooppalaisessa EREPS-hakemistossa. SKY ry:n hallitus määrittelee hinnat vuosittain.

PT-ammatissa toimivat

Kaikki Suomessa personal trainerin ammatissa toimivat henkilöt voivat hakeutua APT –hakemistoon, riippumatta siitä missä koulutus on hankittu. Personal trainerilla on oltava todennettavissa oleva koulutustausta, liikunnallinen ammattiosaaminen ja/tai riittävä työkokemus personal trainerin tehtävistä.

*)Mikäli PT-koulutus on hankittu APT-koulutusorganisaatiossa ennen APT-rekisterin avaamista v.2015, tulee kiinnittää erityistä huomiota myös työkokemuksen todentamiseen.

Muista kaikki liitteet…

Hakemuksen yhteyteen tulee liittää todistukset suoritetuista koulutuksista sekä työtodistukset, ansioluettelo tai muut asiakirjat, jotka todentavat vaadittavan työkokemuksen personal trainerina. Auditointiprosessi on kaikille sama ja yhden mukainen, sitä kautta varmistetaan personal trainerien todennettu ammattiosaaminen.

Todennettavissa oleva työkokemus PT:n tehtävistä voidaan todistaa vapaamuotoisen työtodistuksen avulla, missä näkyy työsuhteen aloitus päivämäärä ja PT-työn tekemiseen käytettävä aika esim. kuukaudessa sekä työnantajan allekirjoitus ja yhteystiedot. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Personal Trainerin ammatilliset valmiudet

Koulutus Työkokemus
Auktorisoidun koulutusorganisaation personal trainer koulutus.  *)
Taustakoulutuksena ammatillinen peruskoulutus liikunta-, terveys- ja/tai kuntoutusalan koulutus, pääpaino liikunnallisessa ammattiosaamisessa. Todennettavissa oleva työkokemus personal trainerin tehtävistä vähintään kahdelta (2) vuodelta tai vähintään 800 todennettu PT tuntia ilmoittamaltaan ajanjaksolta.
Muu kuin auktorisoitu personal trainer koulutus Todennettavissa oleva työkokemus personal trainerina toimimisesta vähintään kolmelta (3) vuodelta tai vähintään 2400 todennettua PT tuntia ilmoittamaltaan ajanjaksolta.
Ei soveltuvaa koulutustaustaa Todennettavissa oleva työkokemus personal tarinerina toimimisesta vähintään viideltä (5) vuodelta tai vähintään 4000 todennettua PT tuntia ilmoittamaltaan ajanjaksolta.